Preloader

Cargando...

Educadors/es Socials – Substitucions vacances 2020 (Deltebre…

  • Profesionales y Técnicos
  • Full time
  • 1 semana -
  • Deltebre

Información del trabajo

  • icon
    Remuneración EUR 0-5000 / Mes

Descripción del trabajo

Fundació Resilis cerca a persones amb la titulació de Grau o Diplomatura d’Educació Social (o que estiguin a punt d’obtenir-la) per incorporar a la seva BOSSA DE SUBSTITUTS/es, per treballar a qualsevol dels centres (CA, CRAE, CREI, Centre Obert, Pisos assistits, etc..) ubicats a les Comarques del Montsià i Baix Ebre, durant tot l’any.

Les seves funcions seran:

Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
Realitzar accions educatives.
Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu (depenent del la durada de la substitució i del torn a substituir)
Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

S’ofereix:

Possibilitat de participar en els processos de selecció per vacants estables.

Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social

Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).

Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l’adolescència.

Experiència prèvia amb infància i joventut en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.

És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.

Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.

Disponibilitat i flexibilitat horària.

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Alerta JOB

¿Deseas recibir emails de trabajo?

Don`t copy text!