Preloader

Cargando...

Educadors/es Socials – Substitucions vacances 2021 (Girona)

  • Profesionales y Técnicos
  • Full time
  • 1 mes -
  • Girona

Información del trabajo

Descripción del trabajo

EDUCADORS/ES SOCIALS
Fundació Resilis cerca a persones amb la titulació de Grau o Diplomatura d’Educació Social (o que estiguin a punt d’obtenir-la) per treballar a qualsevol dels centres (CA, CRAE, CREI, Centres Oberts, Serveis de Primera Acollida) ubicats a la demarcació de Girona, per les vacances del personal.

Funcions a desenvolupar:

Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
Realitzar accions educatives.
Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

Perfil competencial:

Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
Respectar la dignitat de la infància i adolescència, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels i de les adolescents.
Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre i capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
Gestionar les crisis i els conflictes.
Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.
Capacitat de treballar sota pressió.
Formar-se de manera continuada.

Altres requisits:

Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l’adolescència.
Experiència prèvia amb infància i joventut en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida.
És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica dels i de les menors, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

S’ofereix: Possibilitat de participar en els processos de selecció per vacants estables.
Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social

Alerta JOB

¿Deseas recibir emails de trabajo?

Don`t copy text!