Preloader

Cargando...

INFERMER/A DE RECERCA – Projecte PECT

  • Profesionales y Técnicos
  • Full time
  • 6 días -
  • Salt

Información del trabajo

  • icon
    Remuneración EUR 0-5000 / Mes

Descripción del trabajo

Idioma Undefined
Referència:
038-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 038-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Operació “Girona, Health LivingLab” (Codi GO03-001848) en el marc del Projecte PECT “Girona regió saludable””, finançat per: 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Resolució GAH/815/2018 per la qual se seleccionen els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte: Girona, regió saludable. Operació: Girona, Health LivingLab (Entitat beneficiària IDIBGI. Codi GO03-001848) 25% a càrrec de la Diputació de Girona. Redacció Decret Convocatòria PECT. UAC Programes Europeus/029. Resolució PECT Definitiva núm. 2016/1483. Aprovat el 27/07/2018.

En la següent categoria professional:

Infermer/a

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

Citació de persones per a la participació a l’estudi a diferents centres d’atenció primària de la província de Girona
Realització de mesures d’exploració física
Realització d’extracció de sang
Realització de qüestionaris
Recollida de la informació necessària per a la realització i avaluació del projecte
Divulgació del projecte en els centres assistencials

Requisits dels aspirants:
Diplomatura/grau en infermeria
Disponibilitat per fer desplaçaments en cotxe pels centres assistencials de la província de Girona i vehicle propi
Nivell alt de català i castellà
Bon tracte i entesa amb les persones
Capacitat de treball en equip
Persona responsable, implicada en el projecte
Persona dinàmica, activa

Es valorarà:

Experiència prèvia assistencial
Haver participat en projectes de recerca
Capacitat d’aprenentatge
Anglès nivell mig-superior
Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:

Tipus de contracte: Temporal
Jornada: Parcial (25h setmanals)
Durada: 1 any amb possibilitats de continuïtat
Incorporació prevista: Novembre 2020
Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail [email protected] (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 25 d’octubre de 2020

Alerta JOB

¿Deseas recibir emails de trabajo?

Don`t copy text!