Preloader

Cargando...

INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Especialista en AOPs i…

  • Profesionales y Técnicos
  • Full time
  • 4 semanas -
  • Manresa

Información del trabajo

Descripción del trabajo

EURECAT – Centre Tecnològic de Catalunya – precisa per a la seva Àrea de Sostenibilitat d’un perfil amb Grau en Enginyeria Química, Química, Enginyeria Ambiental o similar (imprescindible la possessió d’un Doctorat o Màster en els camps relacionats) per a l’execució de projectes i suport en la preparació de propostes de R+D+i, d’àmbit nacional i internacional, en el sector ambiental, concretament en el tractament d’aigües mitjançant tecnologies d’oxidació avançada, desinfecció i tecnologies electroquímiques.

La UT Aigua, Aire i Sòl (WAS) d’Eurecat desenvolupa i optimitza tecnologies i processos per millorar la gestió de l’aigua, el sòl i l’aire, així com els recursos associats. Realitzem projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb empreses de tots els sectors per millorar-ne la sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Utilitzem eines avançades de modelització i experimentació a diferents escales (laboratori, planta pilot i escala real) per desenvolupar i validar noves tecnologies i aplicacions d’aquestes. Treballem amb un ampli ventall de tecnologies de tractament de contaminants per limitar-ne el seu alliberament al medi natural, així com per a la recuperació de recursos i donar suport a la transició cap a una economia circular.

Dissenyem projectes i procediments experimentals a mida de les empreses, limitant-ne el risc intrínsec d’R+D+i mitjançant la implementació progressiva des de la conceptualització fins a la implementació, passant per totes les etapes del desenvolupament.

L’experiència de la unitat de Aigua, Aire i Sòls, combinada amb les capacitats de les diferents unitats tecnològiques d’Eurecat, permet aportar solucions per problemàtiques complexes i específiques en un ampli ventall de sectors: el tractament d’aigua, químic, agroalimentari, farmacèutic o indústries de base i bens d’equip, entre d’altres.

S’ofereix lloc de treball en entorn molt dinàmic, treballant en activitats de recerca aplicada amb empreses públiques i privades a diferents escales (laboratori, planta pilot i entorns reals) en una gran varietat de sectors: urbà, alimentari, químic, farmacèutic, etc. El principal objectiu és el desenvolupament i optimització de processos ambientals amb tecnologies innovadores per a potenciar la sostenibilitat econòmica, ambiental i social del sector empresarial.

Funcions i responsabilitats

Coordinació, gestió tècnica i econòmica de projectes de R+D+i
Coordinació d’equips en projectes de R+D+i
Contacte amb clients per a seguiment de projectes.
Identificació d’oportunitats per a projectes públics i privats.
Planificació, supervisió, execució i avaluació de tasques i resultats experimentals
Redacció d’ofertes i memòries de nous projectes

Formació:

Grau en Enginyeria Química, Enginyeria Ambiental, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Industrial, etc. molt recomanable la possessió d’un Doctorat (Màster imprescindible en cas de no tenir Doctorat) en el camp de tecnologies electroquímiques, processos d’oxidació avançada o desinfecció per al tractament d’aigües. Abstenir-se candidats que no compleixin requisits.

Experiència:
Imprescindible experiència demostrable en la coordinació de tasques o projectes de R+D+i per a la descontaminació de sòls i/o aigües subterrànies preferiblement in-situ incloent:

Tecnologies electroquímiques (electrooxidació, electrocoagulació, etc.)
Tecnologies bioelectroquímiques (MFC, MEC, sistemes electroquímics enzimàtics, etc.)
AOPs (Fenton, ozó, H2O2, fotocatàlisi, etc.)
Desinfecció (clor i derivats, UV, etc.)

Es valorarà experiència amb altres tècniques i tecnologies no mencionades.
Habilitats:
Autonomia. Responsabilitat. Iniciativa. Rigor. Capacitat de treball autònom i en equip orientat a objectius i resultats. Capacitat de treballar en un entorn dinàmic, involucrat en diversos projectes amb dates límit estrictes. Planificació i organització.Comunicació fluida escrita i parlada en anglès.
Idiomes:

Anglès: Alt

Català: Alt

Castellà: Alt

Alerta JOB

¿Deseas recibir emails de trabajo?

Don`t copy text!