Preloader

Cargando...

INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Especialista en AOPs i…

  • Profesionales y Técnicos
  • Full time
  • 4 semanas -
  • Manresa

Información del trabajo

Descripción del trabajo

Eurecat Centro Tecnológico de Cataluña
CATALÀ

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aplega l’experiència de més de 650 professionals i dóna servei a més de 1.700 empreses. R+D aplicat, més de 200 projectes realitzats, serveis tecnològics, formació d’alta especialització, consultoria tecnològica, 88 patents, 7 spin-ofss i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.

CASTELLANO

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la experiencia de más de 650 profesionales y presta servicio a más de 1.700 empresas. I+D aplicado, más de 200 proyectos realizados, servicios tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica, 88 patentes, 7 spin-off y eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. El valor añadido que aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a medida de cada empresa.

ENGLISH

Eurecat, Technology Centre of Catalonia (member of Tecnio), brings together the expertise of 650 professionals and serving more than a 1.700 companies. Applied R + D, more than 200 projects, technological services, highly specialized training, 88 patents, 7 spin-offs, technology consulting and professional events are some of the services that Eurecat offers for both small and medium-sized companies of all sectors. The added value provided by Eurecat accelerates innovation, decreases spending on scientific and technological infrastructures, reduces risks and provides specialized knowledge to each company.
Descripción de la oferta
EURECAT – Centre Tecnològic de Catalunya – precisa per a la seva Àrea de Sostenibilitat d’un perfil amb Grau en Enginyeria Química, Química, Enginyeria Ambiental o similar (imprescindible la possessió d’un Doctorat o Màster en els camps relacionats) per a l’execució de projectes i suport en la preparació de propostes de R+D+i, d’àmbit nacional i internacional, en el sector ambiental, concretament en el tractament d’aigües mitjançant tecnologies d’oxidació avançada, desinfecció i tecnologies electroquímiques.

La UT Aigua, Aire i Sòl (WAS) d’Eurecat desenvolupa i optimitza tecnologies i processos per millorar la gestió de l’aigua, el sòl i l’aire, així com els recursos associats. Realitzem projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb empreses de tots els sectors per millorar-ne la sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Utilitzem eines avançades de modelització i experimentació a diferents escales (laboratori, planta pilot i escala real) per desenvolupar i validar noves tecnologies i aplicacions d’aquestes. Treballem amb un ampli ventall de tecnologies de tractament de contaminants per limitar-ne el seu alliberament al medi natural, així com per a la recuperació de recursos i donar suport a la transició cap a una economia circular.

Dissenyem projectes i procediments experimentals a mida de les empreses, limitant-ne el risc intrínsec d’R+D+i mitjançant la implementació progressiva des de la conceptualització fins a la implementació, passant per totes les etapes del desenvolupament.

L’experiència de la unitat de Aigua, Aire i Sòls, combinada amb les capacitats de les diferents unitats tecnològiques d’Eurecat, permet aportar solucions per problemàtiques complexes i específiques en un ampli ventall de sectors: el tractament d’aigua, químic, agroalimentari, farmacèutic o indústries de base i bens d’equip, entre d’altres.

S’ofereix lloc de treball en entorn molt dinàmic, treballant en activitats de recerca aplicada amb empreses públiques i privades a diferents escales (laboratori, planta pilot i entorns reals) en una gran varietat de sectors: urbà, alimentari, químic, farmacèutic, etc. El principal objectiu és el desenvolupament i optimització de processos ambientals amb tecnologies innovadores per a potenciar la sostenibilitat econòmica, ambiental i social del sector empresarial.

Funcions i responsabilitats

Coordinació, gestió tècnica i econòmica de projectes de R+D+i
Coordinació d’equips en projectes de R+D+i
Contacte amb clients per a seguiment de projectes.
Identificació d’oportunitats per a projectes públics i privats.
Planificació, supervisió, execució i avaluació de tasques i resultats experimentals
Redacció d’ofertes i memòries de nous projectes
Requisitos
Formació:

Grau en Enginyeria Química, Enginyeria Ambiental, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Industrial, etc. molt recomanable la possessió d’un Doctorat (Màster imprescindible en cas de no tenir Doctorat) en el camp de tecnologies electroquímiques, processos d’oxidació avançada o desinfecció per al tractament d’aigües. Abstenir-se candidats que no compleixin requisits.

Experiència:

Imprescindible experiència demostrable en la coordinació de tasques o projectes de R+D+i per a la descontaminació de sòls i/o aigües subterrànies preferiblement in-situ incloent:

Tecnologies electroquímiques (electrooxidació, electrocoagulació, etc.)
Tecnologies bioelectroquímiques (MFC, MEC, sistemes electroquímics enzimàtics, etc.)
AOPs (Fenton, ozó, H2O2, fotocatàlisi, etc.)
Desinfecció (clor i derivats, UV, etc.)

Es valorarà experiència amb altres tècniques i tecnologies no mencionades.
Habilitats:

Autonomia. Responsabilitat. Iniciativa. Rigor. Capacitat de treball autònom i en equip orientat a objectius i resultats. Capacitat de treballar en un entorn dinàmic, involucrat en diversos projectes amb dates límit estrictes. Planificació i organització.Comunicació fluida escrita i parlada en anglès.
Idiomes:

Anglès: Alt

Català: Alt

Castellà: Alt

Posición: Investigador AvançatUbicación: Manresa (España)Contrato: IndefinidoJornada laboral: Tiempo completoVacantes: 1Disciplina: I+D

Alerta JOB

¿Deseas recibir emails de trabajo?

Don`t copy text!