Preloader

Cargando...

INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL

  • Profesionales y Técnicos
  • Full time
  • 4 meses -
  • Salt

Información del trabajo

Descripción del trabajo

Idioma Undefined
Referència:
060-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 060-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Grup d’Investigació en malalties digestives i microbiota, liderat pel Dr. Aldeguer, en el projecte Analysis of microbiota patterns linked to pancreatic cancer and their role in host inflammation, oxidative stress, and immune status (Marató 603/C/2019), en la següent categoria professional:

Investigador/a Predoctoral

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

Reclutar i seguir pacients d’interès per a l’estudi.
Recol·lecció de mostres de teixit, saliva i femtes.
Analitzar la diversitat microbiana i quantificar diferents grups microbians en mostres de teixit pancreàtic parafinat, femta i saliva.
Extracció d’àcids nucleics i quantificació mitjançant tècniques moleculars.
Creació i manteniment de base de dades.
Generació i anàlisis de dades òmiques.
Anàlisis dels resultats obtinguts i generació d’informes sota la supervisió dels promotors de tesi.
Contribuir a la interpretació de manera inter- i transdisciplinar dels resultats obtinguts.

Requisits dels aspirants:
Grau en Microbiologia, Biologia, o Biotecnologia
Màster en ciències
Coneixements de reclutament i seguiment de pacients en l’àmbit clínic.

Es valorarà:

Experiència prèvia en laboratori de Microbiologia
Coneixements i experiència en metodologia estadística
Coneixements d’Office, bioinformàtica (e.g., en l’entorn R i de treball en línia de comandes).
Nivell B o C d’idiomes (anglès i/o francès)
Entusiasme, responsabilitat, flexibilitat, i emprenedoria
Capacitat de treball en equip de manera autònoma
Disponibilitat de mobilitat

S’ofereix:

Tipus de contracte: Temporal
Jornada: Completa (40 h/setmana)
Incorporació prevista: Gener 2021
Finalització prevista: 30 maig de 2021
Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 30 de desembre de 2020.

Alerta JOB

¿Deseas recibir emails de trabajo?

Uploading
Don`t copy text!