Preloader

Cargando...

TÈCNIC/A DE LABORATORI LDG – TANCADA

  • Profesionales y Técnicos
  • Full time
  • 4 meses -
  • Salt

Información del trabajo

Descripción del trabajo

Idioma Undefined
Referència:
044-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 044-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del Laboratori de Diagnòstic Genètic, liderat pel Dr. Ramon Brugada, en la següent categoria professional:

Tècnic/a de Laboratori

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

Execució de tècniques de laboratori: extracció de DNA, Sanger, NGS i genotipatge.
Conservació de mostres biològiques.
Gestió de residus segons normativa.

Requisits dels aspirants:
Titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en laboratori o àmbit biosanitari.
Experiència demostrable mínima de cinc anys com a tècnic de laboratori.
Experiència demostrable en sistemes de gestió de la qualitat.

Es valorarà:

Experiència demostrable en tècniques d’extracció de DNA, Sanger, NGS.
Capacitat organitzativa i de planificació.
Capacitat d’interacció i treball amb altres professionals de l’equip.
Capacitat comunicativa i empàtica.

S’ofereix:

Tipus de contracte: Temporal
Jornada: Completa (40 h/setmana)
Durada: 1 any
Incorporació prevista: Gener 2021
Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 1 de desembre de 2020.

Alerta JOB

¿Deseas recibir emails de trabajo?

Uploading
Don`t copy text!